Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2021, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 22.6.2016

Kotitalouksien säästämis- ja investointiasteet kasvussa

Kotitaloussektorin säästämisaste kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulojen kasvaessa kulutusta nopeammin. Kotitalouksien investointiaste jatkoi myös kasvusuunnassa. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi vuoden takaiseen nähden. Yrityssektorin voittoaste kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta investointiaste laski hieman. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, kasvoi 0,9 prosenttiyksiköllä päätyen 23,3 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, heikkeni 0,5 prosentilla päätyen 25,3 prosenttiin. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste kasvoi tammi-maaliskuussa 1,8 prosenttiyksiköllä 2,2 prosenttiin. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä ja oli 10,9 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien kausitasoitettu investointiaste on kasvanut nyt kolmen neljänneksen ajan. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi hintojen muutoksesta puhdistettuna 1,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (377,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2016/01/sekn_2016_01_2016-06-22_tie_001_fi.html