Beskrivning

Statistikmaterialet bygger på de vårdanmälningsregisteruppgifter för hälso- och sjukvård (HILMO) som sjukhusen lämnar in till THL varje år och på sjukhus- och specialitetsvisa kostnadsuppgifter som insamlas separat från sjukhusen årligen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sjukhusens produktivitet [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sairt/meta_sv.html