Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Beloppet av pensionsrätter uppgick till 801 miljarder euro i slutet av år 2018
29.4.2021
I slutet av år 2018 uppgick de intjänade pensionsrätterna i Finlands lagstadgade arbetspensionssystem till 800,5 miljarder euro, med en förväntad real diskonteringsränta på två procent, det vill säga 343 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Pensionsrätterna i arbetspensionssystemet för privata branscher uppgick till 541,9 miljarder euro och för offentliga branscher till 258,7 miljarder euro.

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databasen har kompletterats med en ny tabell
20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html