Finlands officiella statistik

Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Beloppet av pensionsrätter uppgick till 660 miljarder euro i slutet av år 2017
29.4.2020
I slutet av år 2017 uppgick de intjänade pensionsrätterna i Finlands lagstadgade arbetspensionssystem till 660,3 miljarder euro, med en förväntad real diskonteringsränta på tre procent, det vill säga 292 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Pensionsrätterna i arbetspensionssystemet för privata branscher uppgick till 443,3 miljarder euro och för offentliga branscher till 217,0 miljarder euro. Från år 2016 ökade pensionsrätterna med 16,1 miljarder euro. Av ökningen härrörde 12,1 miljarder euro från privata och 4,0 miljarder euro från offentliga branscher.

Nästa offentliggörande:
26.6.2020

Beskrivning: Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databasen har kompletterats med en ny tabell
20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html