Suomen virallinen tilasto

Rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kertyneet eläkevastuut olivat 801 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa
29.4.2021
Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän karttuneet eläkevastuut olivat vuoden 2018 lopussa reaalisella kahden prosentin diskonttokorko-oletuksella 800,5 miljardia euroa eli 343 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 541,9 miljardia euroa ja julkisten alojen 258,7 miljardia euroa.

Kuvaus: Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia. Rahoitustaseet ovat tilastointijakson lopun rahoitussaamisten ja velkojen kantoja. Rahoitustaloustoimet puolestaan ovat tilastointijakson aikana tehtyjä taloustoimia, jotka vaikuttavat rahoitustaseisiin. Rahoitustilinpito on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää. Rahoitustilinpitotilaston yhteydessä julkaistaan tietoa myös niin sanotuista reaalivaroista. Reaalivaroihin kuuluvat valmistetut varat kuten esimerkiksi rakennukset ja varastot sekä valmistamattomat varat kuten esimerkiksi maa. Sektorin kokonaisvarat saadaan laskemalla yhteen rahoitus- ja reaalivarat.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, rahoitustase, rahoitustilinpito, sektorit, sijoitustoiminta, varallisuus, velat, velkaantumisaste.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi taulukko tietokannassa
20.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/index.html