Finlands officiella statistik

Järnvägsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 40 procent under det sista kvartalet 2020
1.4.2021
Under det sista kvartalet 2020 uppgick antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna i Finland till totalt 15,2 miljoner, vilket var 40 procent färre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet personkilometer i tågtrafiken var totalt 589 miljoner. Detta var en minskning med 55 procent från motsvarande kvartal året innan.

Beskrivning: Järnvägsstatistik utgör en basstatistik över Finlands järnvägar, som innehåller uppgifter både om bannätet och om järnvägstrafiken. Statistiken beskriver järnvägarnas tillstånd per bansträcka och som tidsserier. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bantrafik, järnväg, banlängd, spårlängd, lok, vagn, tågkilometer, bruttotonkilometer, vagnaxelkilometer, personkilometer, tonkilometer, lokkilometer.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/index_sv.html