Publicerad: 1.4.2021

Antalet resor inom persontrafiken på järnväg minskade med 40 procent under det sista kvartalet 2020

Under det sista kvartalet 2020 uppgick antalet resor inom persontrafiken på järnvägarna i Finland till totalt 15,2 miljoner, vilket var 40 procent färre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet personkilometer i tågtrafiken var totalt 589 miljoner. Detta var en minskning med 55 procent från motsvarande kvartal året innan.

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2020 efter kvartal

Antal resor inom persontrafiken på järnväg åren 2016–2020 efter kvartal

Under året 2020 uppgick antalet resor inom persontrafiken till totalt 59,6 miljoner, vilket var 36 procent färre än året innan. Under året 2020 var antalet personkilometer inom tågtrafiken totalt 2 820 miljoner, vilket var en minskning med 43 procent från året innan.

Under det sista kvartalet 2020 transporterades totalt 10,1 miljoner ton gods på järnvägarna i Finland. Godstransportarbetet inom järnvägstrafiken uppgick till totalt 2,7 miljarder tonkilometer.

På grund av ändringar i statistikföringen är järnvägstrafikens godstransportarbete fr.o.m. år 2020 inte helt jämförbara med uppgifterna från tidigare år.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Keränen 029 551 0735, Matti Kokkonen 029 551 3770, ville.keranen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (154,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 01.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/2020/04/rtie_2020_04_2021-04-01_tie_001_sv.html