Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.10.2021

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 20 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2021 tammi–syyskuussa kaikkiaan 357 300 rikoslakirikosta, mikä on 29 000 tapausta (7,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 163 400, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 24 200, mikä on 4,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Ilmoitetut raiskaukset ja lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt kuukausittain 2016–2021

Ilmoitetut raiskaukset ja lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt kuukausittain 2016–2021

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana poliisin tietoon tuli 366 200 rikosta ja rikkomusta, mikä on 29,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 352 900, mikä on 7,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on laskenut huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana 4 200 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 700 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2020 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 17,6 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 30,7 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 3 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 200.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana 24 200, mikä on 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 43 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 5 prosenttia, mutta muissa yksityisissä paikoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 3,9 prosenttia. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 1 200, mikä on 10,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna tammi–syyskuussa. Henkirikoksia tuli ilmi 58, mikä on 7 tapausta vähemmän kuin vuonna 2020. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 268, mikä on 25 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 335 eli 241 tapausta (22 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 457, mikä on 14,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 59 ilmoitusta vuoden 2021 tammi–syyskuussa. Edellisvuonna vastaavaan aikaan tehtiin 48 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 1 007 muuta seksuaalirikosta. Näistä 545 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 171 tapausta (45,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2020.

Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana tietoon yhteensä 163 400, mikä on 20 300 tapausta (11 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 26 300, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petosten määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi hieman noin 1 500.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana ilmi 4 100, mikä on 1 700 tapausta (29,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 179.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 300 mikä on 14,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna tammi–syyskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 327.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 93 900, mikä on 14 100 tapausta (13,1 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin hieman alle 1 600, mikä on 24,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi runsaat 2 900 mikä on 21,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 37 500, mikä on 6,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 3 900, mikä on 21,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vajaat 23 100, mikä on 2 500 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 197. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi vuoden aikana 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2021 tammi–syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 13 400, mikä on 14,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 4 700, mikä on 10,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoisia rattijuopumuksia tuli tietoon 8 600, mikä on 1 700 tapausta vähemmän kuin vuosi sitten.

Huumausainerikoksia kirjattiin noin 21 200, mikä on 27,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 7 prosenttia. Niitä tuli ilmi vajaat 1 200. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi vajaat 14 600, mikä on 21,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa ilmoitettiin 2 400 identiteettivarkautta, mikä on 800 tapausta (24,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 68 200, mikä on 12,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 tammi–syyskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on vähentynyt huomattavasti.

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2021 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2021 Muutos 2021 Muutos 2021 Muutos 2021 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 44 703 -7 383 44 909 -7 396 41 660 -8 863 372 089 -152 300
2) Rikoslakirikokset 42 607 -7 632 43 233 -7 245 39 843 -8 826 357 300 -28 994
Omaisuusrikokset 19 915 -4 838 21 017 -3 690 18 708 -5 111 163 372 -20 271
Murrot yhteensä 2 523 -1 183 2 905 -864 2 714 -781 22 896 -4 130
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 545 -337 574 -233 491 -223 3 902 -1 096
Ryöstö 139 -71 206 -46 182 -21 1 326 -217
Vahingonteko 2 939 -363 2 920 -525 2 650 -534 23 104 -2 467
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 3 468 48 2 990 -718 2 802 -609 26 000 -1 329
Tappo, murha ja surma 4 -3 9 5 3 -7 58 -7
Pahoinpitely 3 208 40 2 771 -688 2 605 -554 24 231 -1 096
Seksuaalirikokset 462 -1 456 69 420 38 3 799 645
Raiskaus 193 44 163 32 143 -5 1 335 241
Rattijuopumus 1 534 -421 1 526 -318 1 409 -242 13 357 -2 225
Huumausainerikokset 1 857 -1 432 2 185 -965 2 284 -855 21 247 -7 976
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelain muutos 1.6.2020 muutti monen liikennerikkomuksen rangaistuksen sakosta hallinnolliseksi seuraumukseksi, jolloin ne poistuvat rikostilastoista.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2021/03/rpk_2021_03_2021-10-15_tie_001_fi.html