Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.7.2021

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 27 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2021 tammi–kesäkuussa kaikkiaan 226 200 rikoslakirikosta, mikä on 10 700 tapausta (4,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 100 400, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 15 400, eli vajaan prosentin edellisvuotta vähemmän.

Ilmoitetut raiskaukset ja lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt kuukausittain 2010–2021

Ilmoitetut raiskaukset ja lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt kuukausittain 2010–2021

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2021 tammi–kesäkuun aikana poliisin tietoon tuli 231 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 36,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 223 300, mikä on 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 tammi–kesäkuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on laskenut huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2021 tammi–kesäkuun aikana 2 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 000 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2020 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 20,1 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 45,3 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 2 200 ja rajavartiolaitoksen tietoon 700.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2021 tammi–kesäkuun aikana 15 400, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 53 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä kasvoi 5,3 prosenttia. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 1,5 prosenttia, mutta muissa yksityisissä paikoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 7,6 prosenttia. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 805, mikä on 45 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna tammi–kesäkuussa. Henkirikoksia tuli ilmi 42, mikä on 2 tapausta vähemmän kuin vuonna 2020. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 181, mikä on 4 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 826 eli 160 tapausta (24 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2020 tammi–kesäkuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 976, mikä on 15,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 42 ilmoitusta vuoden 2021 tammi-kesäkuussa. Edellisvuonna vastaavaan aikaan tehtiin 34 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 638 muuta seksuaalirikosta. Näistä 326 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 128 tapausta (64,6  prosenttia) enemmän kuin vuonna 2020.

Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2021 tammi–kesäkuun aikana tietoon yhteensä 100 400, mikä on 9 900 tapausta (9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 17 200, mikä on 2,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petosten määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi hieman yli 1 000.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2021 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana ilmi 2 500, mikä on 900 tapausta (26,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 106.

Ryöstöjä ilmoitettiin 808 mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna tammi–kesäkuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 200.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 56 400, mikä on 6 600 tapausta (10,4 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2020 tammi–kesäkuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin hieman alle 1 000, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi runsaat 1 700 mikä on 21,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 23 800, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2021 tammi–kesäkuussa moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni vajaat 2 300, mikä on 12,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vajaat 14 000, mikä on 1 700 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 145. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi vuoden aikana 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2021 tammi–kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 9 000, mikä on 11,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 3 000, mikä on 12,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoisia rattijuopumuksia tuli tietoon 6 000, mikä on 700 tapausta vähemmän kuin vuosi sitten.

Huumausainerikoksia kirjattiin lähes 14 600, mikä on 25,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 3,2 prosenttia. Niitä tuli ilmi 729. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 10 100, mikä on 15,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020.

Vuoden 2021 tammi–kesäkuussa ilmoitettiin 1 600 identiteettivarkautta, mikä on 480 tapausta (23 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 42 700, mikä on 21,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 tammi–kesäkuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2021 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2021 Muutos 2021 Muutos 2021 Muutos 2021 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 42 702 -17 670 43 131 -16 671 38 324 -6 344 235 281 -134 194
2) Rikoslakirikokset 41 209 3 595 41 546 -998 36 550 -6 155 226 229 -10 679
Omaisuusrikokset 18 563 734 18 443 -317 15 910 -4 181 100 434 -9 930
Murrot yhteensä 2 980 51 2 627 -32 2 235 -555 14 421 -1 635
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 419 -30 450 -18 427 -126 2 272 -323
Ryöstö 162 34 124 -5 118 -29 808 -70
Vahingonteko 2 546 251 2 933 -117 2 510 -640 13 959 -1 681
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 2 619 493 3 093 325 3 144 -101 16 499 -291
Tappo, murha ja surma 13 9 8 - 5 -2 42 -2
Pahoinpitely 2 431 479 2 899 412 2 881 -112 15 417 -124
Seksuaalirikokset 350 102 521 168 427 115 2 440 518
Raiskaus 129 30 149 65 151 20 826 160
Rattijuopumus 1 563 -164 1 587 -497 1 597 -190 9 009 -1 123
Huumausainerikokset 2 725 -640 2 337 -1 038 1 844 -808 14 643 -5 002
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelain muutos 1.6.2020 muutti monen liikennerikkomuksen rangaistuksen sakosta hallinnolliseksi seuraumukseksi, jolloin ne poistuvat rikostilastoista.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2021/02/rpk_2021_02_2021-07-14_tie_001_fi.html