Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, maj

Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, april

2021
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik