Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, april

Publicerad: 13.2.2012

Byggföretagens omsättning ökade med drygt 10 procent under september–november

Omsättningen inom byggföretagen ökade under september–november med 10,4 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 12,4 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 10,6 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade med 4,1 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 9/2011–11/2011 och 9/2010–11/2010, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 9/2011–11/2011 och 9/2010–11/2010, % (TOL 2008)
Under september–november ökade byggföretagens försäljningsvolym med 4,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 6,3 procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 4,6 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 2,7 procent under september–november.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. november 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2011/11/rlv_2011_11_2012-02-13_tie_001_sv.html