Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, mars

Publicerad: 14.4.2011

Byggföretagens omsättning ökade med nästan 14 procent under november-januari

Omsättningen inom byggföretagen ökade under november–januari med 13,9 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 18,0 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 14,5 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade i november–januari med 0,4 procent jämfört med året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 11/2010–1/2011 och 11/2009–1/2010, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 11/2010–1/2011 och 11/2009–1/2010, % (TOL 2008)
Under november–januari ökade byggföretagens försäljningsvolym med 20,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 25,2 procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 21,6 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 2,1 procent under november–januari.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. januari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2011/01/rlv_2011_01_2011-04-14_tie_001_sv.html