Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för byggverksamhet 2021, februari

Publicerad: 15.3.2010

Byggföretagens omsättning minskade med drygt 12 procent under det sista kvartalet

Enligt Statistikcentralen minskade omsättningen inom byggföretagenmed 12,4 procent under oktober-december år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. År 2009 minskade byggföretagens omsättning med 14,9 procent från år 2008. Omsättningen inom husbyggandet minskade under det sista kvartalet med 10,1 procent, inom anläggningsarbeten med 16,4 och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 13,4 procent.

I december 2009 minskade byggföretagens omsättning med 10,7 procent jämfört med året innan. Omsättningen minskade mest inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet där omsättningen sjönk med 15,6 procent i december, inom anläggningsarbeten var minskningen 14,5 procent och inom byggande av hus 3,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 10-12/2009 och 10-12/2008, % (TOL 2008)

Under det sista kvartalet minskade byggföretagens försäljningsvolym med 7,2 procent jämfört med motsvarande period år 2008. Försäljningsvolymen inom husbyggnadsföretag minskade med 4,1 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 7,6 procent och inom anläggningsarbeten med 15,2 procent.

I december 2009 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 5,3 procent jämfört med december år 2008. I december minskade försäljningsvolymen inom husbyggnadsföretag med 3,5 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 9,2 procent och inom anläggningsarbeten med 16,2 procent. Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

I december 2009 minskade husbyggnadskostnaderna med en procent, medan kostnaderna inom anläggningsbranschen steg med 2 procent från december år 2008.

 

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, december 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/12/rlv_2009_12_2010-03-15_tie_001_sv.html