Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.12.2020

Korrigerat offentliggörande 08/2020: Byggnadskostnaderna sjönk i augusti med 1,2 procent jämfört med föregående år

Uppgifter i byggandskostnadsindexet har korrigerats från maj 2020 till oktober 2020. Mera information i nyheten .

Enligt Statistikcentralen minskade byggnadskostnaderna i augusti 2020 med 1,2 procent från året innan. Arbetskostnaderna sjönk med 2,3 procent och priserna på materialinsatser med 0,6 jämfört med augusti året innan. Priserna på tjänster steg med 0,1 procent.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, augusti 2020

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 103,1 -0,5 -1,2
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 101,0 -0,9 -2,3
Materialinsatser 510 104,8 -0,3 -0,6
Tjänster 90 102,5 -0,3 0,1
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 103,1 -0,5 -1,3
Övrigt husbyggande 560 103,0 -0,6 -1,1

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (297,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 02.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2020/08/rki_2020_08_2020-12-02_tie_001_sv.html