Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 2. Bostadsbyggande 2015=100, november 2019

  Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 Totalindexet för bostadsbyggande 1000 105,5 0,0 0,6
01 Nybyggnad av bostadsbyggnader 400 104,5 0,0 0,1
01.1 Bostadssmåhus 150 104,0 -0,0 0,6
01.2 Flervåningsbostadshus 250 104,8 0,0 -0,2
02 Reparationsbyggande av bostadsbyggnader 600 106,1 0,1 0,9
02.1 Bostadsreparation av bostadsbyggnader 240 107,3 0,0 0,9
02.2 Byggnadsreparation av bostadsbyggnader 360 105,4 0,1 0,9
02.2.1 Byggnadsreparation av bostadssmåhus 180 106,3 0,0 0,5
02.2.2 Byggnadsreparation av flervåningsbostadshus 180 104,5 0,2 1,4

Källa: Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Eetu Toivanen 029 551 3331, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2019, Tabellbilaga 2. Bostadsbyggande 2015=100, november 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2019/11/rki_2019_11_2019-12-13_tau_002_sv.html