Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, maj

Byggnadskostnadsindex 2019, november

2019
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer