Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, maj

Byggnadskostnadsindex 2018, februari

2018
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer