Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.1.2018

Byggnadskostnaderna steg i december med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i december 2017 med 0,7 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med 2,2 procent och priserna på tjänster med 1,3 procent jämfört med december året innan. Samtidigt sjönk priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet med 1,3 procent. Nedgången i priserna på arbetsinsatser förklaras av att socialkostnaderna som arbetsgivaren betalar minskade jämfört med år 2016.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, december 2017

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000,0 101,6 0,0 0,7
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400,0 100,6 0,0 -1,3
Materialinsatser 510,0 102,6 0,1 2,2
Tjänster 90,0 101,0 0,0 1,3
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440,0 101,8 0,1 0,9
Övrigt husbyggande 560,0 101,5 0,0 0,5

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.01.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/12/rki_2017_12_2018-01-15_tie_001_sv.html