Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.4.2017

Byggnadskostnaderna steg i mars med 0,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i mars 2017 med 0,3 procent från året innan. Priserna på materialinsatser steg med 1,1 procent och priserna på tjänster med 1,2 procent. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet sjönk däremot med 0,9 procent jämfört med mars året innan. Nedgången i priserna på arbetsinsatser förklaras av att socialkostnaderna minskade jämfört med år 2016.

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindexets långsiktiga utveckling

Byggnadskostnadsindex 2015=100, mars 2017

Yrkesmässig nybyggnad av hus Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex   1000 100,4 0,1 0,3
Efter kostnadsslag Arbetsinsatser 400 100,4 0,0 -0,9
Materialinsatser 510 100,6 0,1 1,1
Tjänster 90 99,7 0,0 1,2
Efter användningsändamål Bostadsbyggande 440 100,4 0,0 0,2
Övrigt husbyggande 560 100,5 0,1 0,4

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2017/03/rki_2017_03_2017-04-13_tie_001_sv.html