Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 november
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,1 0,6
Materialinsatser 108,2 1,6
Jordämne 111,8 4,5
Betongelement 104,3 0,7
Trästöd 98,7 -0,4
Värmeisoleringar 118,1 4,8
Luftkonditioneringar 102,0 -2,7
Ventilationskanaler 76,3 -3,1
Styrsystem 119,0 1,9
Elcentraler 105,9 0,9
Armatur 104,4 -3,1
Hiss 96,3 -2,9
Byggområdets ytstrukturer 111,9 3,1
Armeringsstål 142,1 9,3
Konstruktionsstål 102,6 0,2
Tegel och block 109,3 -2,0
Murbruk 99,2 -7,4
Hållare 110,7 3,3
Sågvara 102,5 5,1
Byggskivor och undertak 108,9 3,0
Träfönster och trädörrar 112,6 4,8
Beläggning 111,5 0,1
Golv 97,6 1,0
Målarfärger, tapeter och plattor 108,4 2,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,0 -2,5
Vatten- och avloppsarmatur 107,3 1,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,7 -1,1
Värmeanläggningar 101,2 6,5
Elarbeten 106,8 -0,9
Övriga insatser 114,9 0,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/11/rki_2014_11_2014-12-15_tau_004_sv.html