En databastabell över tillstånd för ombyggnad

Fr.o.m. år 2011 publiceras kvartalsvis en databastabell över tillstånd för ombyggnad i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. Uppgifterna baserar sig på Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägenhetsuppgifter, som täcker alla tillståndspliktiga ombyggnadsarbeten. Till tabellen kommer du via länken "Tabell" i statistiken.

 


Senast uppdaterad 25.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/ras_2011-03-25_uut_001_sv.html