Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, september

Byggnads- och bostadsproduktion 2021, juli

2021
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik