Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, mars

Byggnads- och bostadsproduktion 2018, juni

2018
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik