Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

Byggnads- och bostadsproduktion 2017, oktober

2017
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik