Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, april

Byggnads- och bostadsproduktion 2017, juli

2017
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik