Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, mars

Byggnads- och bostadsproduktion 2016, december

2016
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik