Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, mars

Byggnads- och bostadsproduktion 2015, december

2015
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik