Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, juli

Byggnads- och bostadsproduktion 2015, november

2015
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik