Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.9.2015

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under maj–juli

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för totalt 7,9 miljoner kubikmeter under maj–juli 2015, vilket är 12,2 procent mindre än året innan. Bostadsbyggnadernas andel av den totala volymen var 2,5 miljoner kubikmeter. Mätt med volym var utvecklingen gynnsammast när det gäller bygglov som beviljats för flervåningsbostadshus, ökningen var 5,7 procent. När det gäller annat byggande än bostadsbyggande beviljades flest bygglov för offentliga servicebyggnader. Antalet ökade med 23,6 procent från året innan.

Beviljade bygglov, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov för bostadsbyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov för bostadsbyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2010=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/07/ras_2015_07_2015-09-25_tie_001_sv.html