Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, augusti

Tabellbilaga 11. Bostadsproduktion enligt hustyp 2004-2013, st, beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader

  Beviljade Påbörjade
Bostäder totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Bostäder totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus
2004   35 046 15 999 5 129 13 471 32 380 14 180 4 902 12 947
2005   37 135 17 327 6 182 13 455 34 275 16 411 5 435 12 100
2006   36 370 17 025 5 691 12 827 33 997 15 671 5 478 12 354
2007   33 609 15 498 4 553 13 022 30 769 14 466 4 086 11 623
2008   27 061 11 636 3 558 11 322 23 476 11 255 2 794 8 854
2009   27 513 9 650 2 728 14 181 23 130 8 915 2 111 11 389
2010   33 642 12 221 3 857 16 715 33 712 12 104 3 822 16 907
2011   34 529 11 724 4 494 17 676 31 476 11 032 3 919 16 140
2012   31 745 10 104 4 048 16 933 28 818 9 237 3 765 15 332
I 6 728 2 076 702 3 610 4 410 1 218 389 2 782
II 11 140 3 923 1 470 5 667 11 094 3 602 1 438 5 722
III 7 379 2 342 1 059 3 876 7 767 2 777 1 167 3 732
IV 6 498 1 763 817 3 780 5 547 1 640 771 3 096
2013* I 6 177 1 475 679 3 878 5 893 1 206 537 4 014
II 9 198 3 190 1 112 4 724 9 814 3 072 1 077 5 419
III 5 443 1 811 740 2 729 6 868 2 239 825 3 670
IV 5 904 1 241 712 3 887 5 193 1 417 655 2 989

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2013, Tabellbilaga 11. Bostadsproduktion enligt hustyp 2004-2013, st, beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/12/ras_2013_12_2014-02-26_tau_011_sv.html