Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, augusti

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 12/2013* Årsförändring% 1) 1-12/2013* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 3 009 73 37 190 0 37 190 0
Bostadsbyggnader 725 81 10 161 -19 10 161 -19
Fritidsbostadshus 35 -19 847 -12 847 -12
Affärs- och kontorsbyggnader 639 157 6 936 13 6 936 13
Offentliga servicebyggnader 475 43 3 174 -2 3 174 -2
Industri- och lagerbyggnader 719 79 8 333 6 8 333 6
Lantbruksbyggnader 277 26 5 064 47 5 064 47
Övriga byggnader 138 61 2 675 -11 2 675 -11
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2013, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/12/ras_2013_12_2014-02-26_tau_001_sv.html