Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1/2013* 1/2012* 1/2013* 1/2012* 1/2013* 1/2012*
Hela landet 1 618 1 773 1 312 1 648 147 190
Fasta Finland 1 617 1 769 1 312 1 646 147 190
Nyland 363 533 576 742 16 15
Huvudstadsregion 326 410 548 654 3 0
Egentliga Finland 151 139 25 38 17 28
Satakunta 73 55 11 21 4 8
Egentliga Tavastland 39 72 19 43 2 8
Birkaland 138 137 83 185 11 10
Päijänne-Tavastland 159 60 193 35 3 4
Kymmenedalen 32 40 24 15 14 7
Södra Karelen 5 28 2 7 2 12
Södra Savolax 295 100 16 37 9 31
Norra Savolax 54 75 6 65 5 5
Norra Karelen 43 29 121 7 3 8
Mellersta Finland 61 104 122 97 16 6
Södra Österbotten 55 154 15 65 3 6
Österbotten 39 46 39 88 8 7
Mellersta Österbotten 10 26 2 10 0 0
Norra Österbotten 55 117 39 159 9 13
Kajanaland 7 10 2 4 3 6
Lappland 38 43 17 28 22 16
Åland 0 4 0 2 0 0

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/01/ras_2013_01_2013-03-22_tau_004_sv.html