Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-8/2012* 1-8/2011 1-8/2012* 1-8/2011 1-8/2012* 1-8/2011
Hela landet 25 631 32 266 21 412 25 112 3 132 3 734
Fasta Finland 25 589 32 115 21 393 24 912 3 122 3 674
Nyland 6 792 8 223 7 173 8 268 230 246
Huvudstadsregion 4 855 5 338 5 352 5 818 12 27
Egentliga Finland 2 236 2 660 1 430 2 062 293 376
Satakunta 1 013 1 212 438 807 86 102
Egentliga Tavastland 537 1 425 392 628 88 106
Birkaland 2 007 2 928 2 008 2 878 234 263
Päijänne-Tavastland 865 877 754 614 109 178
Kymmenedalen 808 1 040 409 508 102 121
Södra Karelen 696 743 324 456 137 143
Södra Savolax 623 835 340 500 336 347
Norra Savolax 1 139 1 726 1 113 843 160 205
Norra Karelen 814 769 854 703 128 145
Mellersta Finland 1 422 1 392 1 185 1 497 229 270
Södra Österbotten 1 418 1 658 1 073 890 109 103
Österbotten 1 275 1 416 915 723 168 209
Mellersta Österbotten 332 345 176 262 32 63
Norra Österbotten 2 481 2 663 1 929 2 286 250 290
Kajanaland 338 460 133 207 125 142
Lappland 793 1 743 747 780 306 365
Åland 42 151 19 200 10 60

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/08/ras_2012_08_2012-10-23_tau_004_sv.html