Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

Publicerad: 23.12.2011

Kubikvolymen för bygglov minskade med nästan 20 procent i oktober

I oktober 2011 beviljades bygglov för totalt omkring 2,5 miljoner kubikmeter, vilket är 19,9 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 23 procent från året innan. Av de olika hustyperna sjönk kubikvolymen för bygglov för flervåningshus mest, med 30 procent.

Kubikvolymen för bygglov för annat byggande än bostadsbyggande minskade med 18 procent från oktober 2010.

Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade med 34 procent från året innan. Minskningen förklaras av att kubikvolymen för bygglov för industribyggnader sjönk rejält.

Kubikvolymen för bygglov både för offentliga servicebyggnader och för affärs- och kontorsbyggnader minskade med 15 procent i oktober från året innan.

I oktober 2011 beviljades bygglov för 2 190 bostäder, vilket är 22 procent färre än året innan.

Volymen inom nybyggnad ökade med 2 procent i oktober

I oktober 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 2,1 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade med 1,7 procent från året innan.

Ökningen av volymen av bostadsbyggande har avtagit sedan i våras. I oktober ökade volymen av byggande av flervåningsbostadshus med 16 procent och av rad- och kedjehus med nästan 8 procent. Däremot minskade volymen av byggande av fristående småhus med 4,5 procent från året innan.

Volymen av industri- och lagerbyggande ökade mest, med 31 procent från året innan. Volymen av industribyggande ökade med nästan 24 procent och volymen av lagerbyggande med drygt 44 procent från oktober 2010.

Volymen av offentliga servicebyggnader minskade i oktober med över 14 procent och av affärs- och kontorsbyggnader med 3 procent. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med nästan 3 procent från år 2010.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/10/ras_2011_10_2011-12-23_tie_001_sv.html