Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, maj

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-10/2011* 1-10/2010 1-10/2011* 1-10/2010 1-10/2011* 1-10/2010
Hela landet 37 879 35 238 30 202 28 555 4 455 5 087
Fasta Finland 37 740 34 989 30 008 28 395 4 402 4 991
Nyland 9 696 8 453 10 360 9 594 305 239
Huvudstadsregion 6 317 6 020 7 376 7 269 29 47
Östra Nyland . 708 . 635 . 61
Egentliga Finland 3 017 2 960 2 341 1 922 425 521
Satakunta 1 470 1 251 898 664 125 182
Egentliga Tavastland 1 610 1 351 748 730 122 138
Birkaland 3 337 2 934 3 300 3 077 295 380
Päijänne-Tavastland 1 097 1 126 723 798 221 197
Kymmenedalen 1 312 682 616 537 150 166
Södra Karelen 855 873 618 456 174 177
Södra Savolax 959 1 001 670 459 410 509
Norra Savolax 1 931 1 535 1 057 1 145 251 286
Norra Karelen 962 968 932 774 188 223
Mellersta Finland 1 627 1 969 1 681 1 549 333 395
Södra Österbotten 2 061 1 891 1 127 1 181 123 125
Österbotten 1 606 1 702 844 741 241 227
Mellersta Österbotten 537 682 324 361 70 47
Norra Österbotten 2 965 2 783 2 580 2 535 354 413
Kajanaland 546 420 261 247 167 189
Lappland 2 150 1 700 928 990 448 516
Åland 139 249 194 160 53 96

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/10/ras_2011_10_2011-12-23_tau_004_sv.html