Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-2/2011* 1-2/2010* 1-2/2011* 1-2/2010* 1-2/2011* 1-2/2010*
Hela landet 5 131 5 445 3 544 4 795 447 630
Fasta Finland 5 130 5 430 3 544 4 785 445 621
Nyland 1 332 2 153 1 363 1 949 37 27
Huvudstadsregion 863 1 686 967 1 435 3 3
Östra Nyland . 47 . 73 . 7
Egentliga Finland 422 398 433 217 61 72
Satakunta 86 122 124 107 9 20
Egentliga Tavastland 676 90 121 104 18 14
Birkaland 459 466 344 845 33 35
Päijänne-Tavastland 57 67 60 57 28 31
Kymmenedalen 154 57 67 38 14 18
Södra Karelen 115 95 17 31 18 11
Södra Savolax 141 252 6 33 40 87
Norra Savolax 139 203 113 179 21 34
Norra Karelen 92 120 108 88 10 30
Mellersta Finland 120 146 162 129 30 58
Södra Österbotten 320 228 123 153 6 24
Österbotten 344 159 160 103 22 20
Mellersta Österbotten 37 187 11 42 15 7
Norra Österbotten 391 480 217 456 39 51
Kajanaland 55 65 25 28 16 19
Lappland 189 94 90 153 28 56
Åland 1 16 0 10 2 9

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sirviö (09) 1734 2723, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/02/ras_2011_02_2011-04-21_tau_004_sv.html