Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2019, november

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov (1000 m3)

Användingssyfte 1/2011* Årsförändring% 1) 1-1/2011* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 2 047 -13 2 047 -13 40 312 -1
Bostadsbyggnader 623 -23 623 -23 13 561 21
Fritidsbostadshus 34 -51 34 -51 1 250 1
Affärs- och kontorsbyggnader 397 -7 397 -7 6 864 -23
Offentliga servicebyggnader 84 -60 84 -60 2 985 -15
Industri- och lagerbyggnader 664 24 664 24 8 277 4
Lantbruksbyggnader 152 -19 152 -19 4 289 -15
Övriga byggnader 93 -29 93 -29 3 087 1
1) De preliminära årsförändringsprocenterna för bygglov har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2011, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov (1000 m3) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/01/ras_2011_01_2011-03-25_tau_001_sv.html