Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, juni

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-12/2010* 1-12/2009 1-12/2010* 1-12/2009 1-12/2010* 1-12/2009
Hela landet 40 609 40 804 32 973 27 513 5 616 5 780
Fasta Finland 40 345 40 560 32 797 27 317 5 521 5 693
Nyland 9 682 10 334 11 120 9 135 261 264
Huvudstadsregion 7 062 6 676 8 638 7 083 47 13
Östra Nyland 836 468 679 377 74 95
Egentliga Finland 3 467 3 526 2 218 2 321 573 566
Satakunta 1 455 1 515 827 720 195 225
Egentliga Tavastland 1 437 1 071 791 739 162 160
Birkaland 3 310 3 829 3 743 2 888 426 433
Päijänne-Tavastland 1 322 1 368 1 015 929 215 238
Kymmenedalen 1 262 1 582 580 549 188 210
Södra Karelen 1 076 834 566 405 207 230
Södra Savolax 1 094 1 049 500 344 572 575
Norra Savolax 1 733 1 868 1 291 972 308 337
Norra Karelen 1 087 1 036 841 690 246 252
Mellersta Finland 2 191 1 854 1 673 1 545 414 414
Södra Österbotten 2 077 2 375 1 375 1 023 139 127
Österbotten 1 919 2 252 825 825 269 263
Mellersta Österbotten 770 794 392 382 52 72
Norra Österbotten 3 137 2 933 3 047 2 668 455 413
Kajanaland 498 390 258 200 205 227
Lappland 1 993 1 482 1 056 605 560 592
Åland 264 245 176 196 95 87

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/12/ras_2010_12_2011-02-28_tau_004_sv.html