Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, oktober

3. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1/2010* 1/2009* 1/2010* 1/2009* 1/2010* 1/2009*
Hela landet 2364 2271 1940 666 276 207
Fasta Finland 2359 2268 1936 664 272 204
Nyland 1018 682 817 202 14 2
Huvudstadsregion 890 551 707 120 1 .
Östra Nyland 15 10 8 9 2 5
Egentliga Finland 159 488 135 90 36 17
Satakunta 45 92 46 12 7 15
Egentliga Tavastland 25 11 22 3 4 5
Birkaland 99 112 168 104 8 20
Päijänne-Tavastland 29 75 17 20 15 10
Kymmenedalen 30 220 16 10 9 3
Södra Karelen 32 14 10 14 6 7
Södra Savolax 70 20 18 22 35 14
Norra Savolax 109 45 67 11 14 10
Norra Karelen 58 54 53 5 9 9
Mellersta Finland 68 94 32 17 27 16
Södra Österbotten 114 65 120 3 13 2
Österbotten 90 119 65 11 9 11
Mellersta Österbotten 23 11 5 8 3 4
Norra Österbotten 333 91 284 110 29 11
Kajanaland 10 14 10 2 6 9
Lappland 33 51 43 11 26 34
Åland 5 4 4 2 4 3

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633,

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2010, 3. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/01/ras_2010_01_2010-03-26_tau_003_sv.html