Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2019

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 538 172 3 075 628 5 399 397
      1 - 2 våningar 1 463 593 1 761 583 3 567 912
      3 - 9 våningar 57 959 1 291 869 1 801 664
      10 + våningar 355 19 869 26 337
      okänt våningsantal 16 265 2 307 3 484
Fristående småhus 1 163 106 1 165 339 2 621 398
Rad- och kedjehus 82 651 415 249 712 623
Flervåningsbostadshus 62 197 1 442 543 1 994 450
      1 - 2 våningar 18 009 157 130 204 556
      3 - 9 våningar 43 818 1 265 077 1 763 030
      10 + våningar 263 19 619 25 975
      okänt våningsantal 107  717 889
Övriga än bostadsbyggnader 230 218 52 497 70 926
      1 - 2 våningar 204 692 30 989 44 477
      3 - 9 våningar 9 717 19 915 23 895
      10 + våningar 92 250 362
      okänt våningsantal 15 717 1 343 2 192

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Rämö 029 551 3450, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2019, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2019/rakke_2019_2020-05-27_tau_001_sv.html