Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Byggnader efter bränsle för uppvärmning 1970-2018

Bränsle År
  1970 1980 1990 2000 2010 2015 2018
Alla byggnader 837 948 934 845 1 162 410 1 299 490 1 446 096 1 505 138 1 530 474
Fjärr-/regionvärme .. 48 538 105 608 130 946 164 721 180 749 196 366
Olja, gas 320 171 347 498 306 750 320 934 322 279 316 688 305 761
Stenkol, koks 24 328 11 794 8 753 7 986 6 983 6 789 6 590
Elektricitet 41 872 178 707 357 743 455 752 554 368 578 568 589 726
Ved, torv 429 467 327 230 321 342 292 763 277 553 278 661 274 070
Jordvärme .. .. .. 3 397 21 667 46 014 61 275
Annat, okänt 1) 22 111 20 578 62 214 87 486 98 525 97 669 96 686
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fjärr-/regionvärme .. 5,2 9,1 10,1 11,4 12,0 12,8
Olja, gas 38,2 37,2 26,4 24,7 22,3 21,0 20,0
Stenkol, koks 2,9 1,3 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4
Elektricitet 5,0 19,1 30,8 35,1 38,3 38,4 38,5
Ved, torv 51,3 35,0 27,6 22,5 19,2 18,5 17,9
Jordvärme .. .. .. 0,3 1,5 3,1 4,0
Annat, okänt 1) 2,6 2,2 5,4 6,7 6,8 6,5 1) 6,3
1) Hälften av byggnaderna i kategorin "Annat, okänt" har ej fast värmeanordning.

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2018, Tabellbilaga 3. Byggnader efter bränsle för uppvärmning 1970-2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_tau_003_sv.html