Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2018

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 530 474 3 042 369 5 390 540
      1 - 2 våningar 1 455 907 1 756 401 3 585 973
      3 - 9 våningar 57 303 1 263 765 1 774 712
      10 + våningar 326 17 742 23 723
      okänt våningsantal 16 938 4 461 6 132
Fristående småhus 1 157 072 1 163 714 2 638 241
Rad- och kedjehus 81 981 412 049 712 016
Flervåningsbostadshus 61 475 1 412 391 1 966 304
      1 - 2 våningar 17 885 155 686 204 497
      3 - 9 våningar 43 144 1 236 527 1 735 244
      10 + våningar 236 17 422 23 259
      okänt våningsantal 210 2 756 3 304
Övriga än bostadsbyggnader 229 946 54 215 73 979
      1 - 2 våningar 204 079 32 096 46 354
      3 - 9 våningar 9 669 20 243 24 541
      10 + våningar 90 320 464
      okänt våningsantal 16 108 1 556 2 620

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2018, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2018/rakke_2018_2019-05-21_tau_001_sv.html