Tabellbilaga 5. Ägarskap av sommarstugor, enligt landskapen där stugan är belägen 2017

Landskapen där stugan är belägen Ägaren bor i samma landskapen Ägaren bor inte i samma landskapen Ägdes av privatpersoner totalt Andelen sommarstugor som ägdes av personer från andra orter Dödsboder, företag, samhällen eller utlänningar Sommarstugor, totalt
Åland 3 328 352 3 680 9,6 2 796 6 476
Södra Karelen 10 634 7 273 17 907 40,6 2 908 20 815
Södra Österbotten 7 682 41 30 11 812 35,0 1 838 13 650
Södra Savolax 16 922 27 193 44 115 61,6 5 480 49 595
Kajanaland 6 438 4 661 11 099 42,0 1 571 12 670
Egentliga Tavastland 8 230 10 613 18 843 56,3 2 579 21 422
Mellersta Österbotten 2 187 843 3 030 27,8 961 3 991
Mellersta Finland 17 502 13 979 31 481 44,4 4 570 36 051
Kymmenedalen 9 062 7 362 16 424 44,8 2 200 18 624
Lappland 13 913 10 739 24 652 43,6 7 883 32 535
Birkaland 28 910 12 310 41 220 29,9 5 987 47 207
Österbotten 14 642 2 783 17 425 16 3 985 21 410
Norra Karelen 14 381 6 955 21 336 32,6 2 799 24 135
Norra Österbotten 20 231 5 751 25 982 22,1 6 351 32 333
Norra Savolax 18 889 8 564 27 453 31,2 4 347 31 800
Päijänne-Tavastland 9 368 10 135 19 503 52 2 912 22 415
Satakunta 13 062 4 551 17 613 25,8 2 695 20 308
Nyland 33 184 1 823 35 007 5,2 7 052 42 059
Egentliga Finland 28 810 13 598 42 408 32,1 7 296 49 704

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2017, Tabellbilaga 5. Ägarskap av sommarstugor, enligt landskapen där stugan är belägen 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-25_tau_005_sv.html