Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2014

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Korrigerad 19.6.2018. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2014 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 220 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Nästän 58 procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 55 procent och av flervåningshusen 65 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2014 totalt 461 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 310 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 813 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 63 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 2. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2014

  Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 497 534 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 277 699 85,3
Fristående småhus 1 139 290 76,1
Rad- och kedjehus 79 362 5,3
Flervåningsbostadshus 59 047 3,9
C-N Övriga byggnader 219 835 14,7
C Butiksbyggnader - 42 868 2,9
D Kontorsbyggnader 10 846 0,7
E Trafikbyggnader 56 363 3,8
F Vårdbyggnader 8 606 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 13 977 0,9
H Undervisningsbyggnader 8 867 0,6
J lndustribyggnader 42 799 2,9
K Lagerbyggnader 29 833 2,0
L,N Övriga byggnader 5 676 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 13 500 byggnader

I slutet av år 2014 fanns det totalt 1 497 500 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 13 500 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 335 100, dvs. omkring 29 procent. Omkring 78 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Över tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

67 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antalet byggnader som ingår i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 68 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 27 592 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 187 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 300 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 210 egentliga flervåningsbostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Topias Pyykkönen 029 551 2628, Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Harala Riitta


Uppdaterad 26.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2014, Byggnadsbeståndet 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2014/rakke_2014_2015-05-28_kat_002_sv.html