Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2012

Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 474 653 2 865 568 5 308 485
      1 - 2 våningar 1403249 1712240 3 635 376
      3 - 9 våningar 53 717 1 132 577 1 644 274
      10 + våningar 292 13 964 19 113
      okänt våningsantal 17 395 6 787 9 722
Fristående småhus 1 122 315 1 155 356 2 693 622
Rad- och kedjehus 77 931 390 424 703 926
Flervåningsbostadshus 57 849 1 269 305 1 828 636
      1 - 2 våningar 17 111 143 399 200 536
      3 - 9 våningar 40 137 1 108 230 1 604 438
      10 + våningar 197 13 618 18 702
      okänt våningsantal 404 4 058 4 960
Övriga än bostadsbyggnader 216 558 50 483 82 301
      1 - 2 våningar 190 242 29 930 52 591
      4 - 9 våningar 9 268 17 516 24 535
      10 + våningar 95 346 411
      okänt våningsantal 16 953 2 691 4 762

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2012, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2012/rakke_2012_2013-05-24_tau_001_sv.html