Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2011

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2011 totalt 1,5 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 214 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Nästän sextio procent av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 54 procent och av flervåningshusen 64 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2011 totalt mer än 442 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 307 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 817 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 63 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 3. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2011

                 Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 459 705 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 245 671 85,3
Fristående småhus 1 111 378 76,1
Rad- och kedjehus 77 060 5,3
Flervåningsbostadshus 57 233 3,9
C-N Övriga byggnader 214 034 14,7
C Butiksbyggnader - 42 444 2,9
D Kontorsbyggnader 10 901 0,7
E Trafikbyggnader 55 402 3,8
F Vårdbyggnader 8 226 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 13 641 0,9
H Undervisningsbyggnader 8 866 0,6
J lndustribyggnader 41 080 2,8
K Lagerbyggnader 27 738 1,9
L,N Övriga byggnader 5 736 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 13 600 byggnader

I slutet av år 2011 fanns det totalt 1 460 000 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 13 600 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 297 000, dvs. omkring 26 procent. Omkring 77 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Över tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

67 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. Antal av byggnader som innehåller i byggnadsbeståndet är till största delen fristående småhus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 69 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 26 000 minst fyra våningar och största delen av dem är flervåningsbostadshus. I dessa bor något över en miljon finländare (1 107 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 300 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 200 egentliga flervåningsbostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2011, Byggnadsbeståndet 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2011/rakke_2011_2012-05-25_kat_002_sv.html