Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över grundläggande utkomststöd

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Statistik över grundläggande utkomststöd
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: I Statistik över grundläggande utkomststöd presenteras uppgifter om stödtagarnas åldersstruktur och hushållstyp, stödets eurobelopp samt antalet stödtagare efter månad under kalenderåret. De regionala indelningarna är Fasta Finland, landskap och kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över grundläggande utkomststöd [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ptt/index_sv.html