Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 109,2 0,6 1,1
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 97,3 -2,7 -3,2
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 94,2 -3,2 -2,3
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 82,1 -7,8 -0,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 94,1 -1,9 -4,1
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,6 0,0 4,0
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 89,6 1,6 3,2
50 Vesiliikennepalvelut 96,0 -5,5 -4,6
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 96,0 -5,5 -4,6
51 Ilmaliikennepalvelut 105,4 -2,4 -10,4
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,3 2,0 0,2
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,3 2,0 0,2
53 Posti- ja kuriiripalvelut 139,3 2,7 6,6
53.10 Postin yleispalvelut 139,3 2,7 6,6
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,9 0,6 0,1
55 Majoituspalvelut 112,9 1,0 -13,5
56 Ravitsemispalvelut 108,5 0,6 1,4
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 115,0 2,6 2,4
61 Televiestintäpalvelut 110,9 1,5 1,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 110,2 0,2 1,2
68 Kiinteistöalan palvelut 110,2 0,2 1,2
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 110,6 0,2 1,2
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 110,6 0,2 1,2
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,6 0,8 0,0
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 97,0 -0,6 -3,4
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,0 -0,6 -3,4
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,0 -0,6 -3,4
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 115,1 14,5 8,0
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 120,7 24,3 13,8
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 120,7 24,3 13,8
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 109,4 0,2 1,0
81.2 Siivouspalvelut 109,4 0,2 1,0
P KOULUTUSPALVELUT 106,2 0,3 0,0
85 Koulutuspalvelut 106,2 0,3 0,0
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 117,4 0,1 4,1
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,4 0,1 4,1
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,7 -1,2 0,0
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 -0,1 2,5
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,1 -1,6 -1,2
S MUUT PALVELUT 107,3 0,3 1,7
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,5 0,1 1,5
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 107,3 0,4 1,7
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 106,8 -1,0 1,8
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 107,0 0,5 1,8
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 111,0 0,0 1,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 26.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 3. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_003_fi.html