Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 1. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,0 0,3 0,8
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 106,5 0,7 0,9
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 108,2 0,7 2,2
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 84,8 -0,9 6,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,9 -2,6 -2,6
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,5 1,4 6,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 80,4 -4,3 -5,8
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 108,8 0,8 1,7
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 102,7 1,3 -2,1
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 89,3 -6,9 1,2
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 103,4 3,3 -3,0
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 105,5 1,3 0,4
52.10 Varastointipalvelut 110,2 1,6 0,5
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 0,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 95,9 -0,1 -1,9
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 106,4 1,5 0,8
53 Posti- ja kuriiripalvelut 129,7 0,2 4,2
53.10 Postin yleispalvelut 134,0 0,1 4,9
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 110,6 0,4 1,3
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,7 -0,5 0,0
55 Majoituspalvelut 114,9 -2,9 -3,1
56 Ravitsemispalvelut 107,6 0,6 1,3
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,1 -0,2 -0,2
61 Televiestintäpalvelut 97,4 -1,6 -4,4
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,1 -0,1 -0,1
63 Tietopalvelut 92,9 -1,3 -0,4
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 103,5 0,2 0,9
68 Kiinteistöalan palvelut 103,5 0,2 0,9
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 103,5 0,2 0,9
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,9 0,0 0,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 103,3 0,4 1,3
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,5 -1,1 0,3
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 106,0 0,1 1,3
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,1 0,4 2,3
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,3 1,0 2,1
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,5 0,1 2,5
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,4 -0,4 1,6
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,4 -0,4 1,6
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,7 0,1 0,8
71.11 Arkkitehtipalvelut 106,9 3,0 4,1
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,6 -0,1 0,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,2 0,6 0,8
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,4 0,9 0,9
73.1 Mainospalvelut 104,0 0,9 0,9
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 108,5 2,6 2,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 0,0 0,1
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 93,7 -0,8 -1,7
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,7 -0,8 -1,7
78 Työvoimapalvelut 104,7 0,6 1,7
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 104,7 0,6 1,7
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 101,2 0,3 1,1
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,9 0,5 1,5
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 109,0 1,1 2,3
81.2 Siivouspalvelut 105,5 0,2 1,0
P KOULUTUSPALVELUT 106,0 -0,7 0,4
85 Koulutuspalvelut 106,0 -0,7 0,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 111,0 3,1 3,1
86 Terveydenhuoltopalvelut 111,0 3,1 3,1
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 107,2 1,0 2,3
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 0,9 3,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 102,3 1,1 1,7
S MUUT PALVELUT 105,4 1,4 2,2
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,7 0,5 0,8
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,3 2,0 3,1
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 103,7 2,1 3,1
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 105,9 0,5 1,4
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 110,5 0,5 2,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 24.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 1. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/01/pthi_2020_01_2020-04-24_tau_002_fi.html