Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 4. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 103,4 0,3 1,8
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 104,8 1,1 4,1
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 104,8 1,9 4,1
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 84,9 6,4 -2,1
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,6 0,0 -3,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 106,0 7,5 3,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 88,7 -1,0 -11,3
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 105,9 1,2 4,8
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 102,1 1,1 2,9
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 93,6 -12,6 0,8
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 102,4 1,7 3,0
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,9 0,7 4,4
52.10 Varastointipalvelut 112,0 0,2 5,9
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 100,2 0,0 -1,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 97,3 0,8 0,9
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 104,9 0,9 4,8
53 Posti- ja kuriiripalvelut 122,1 0,3 5,9
53.10 Postin yleispalvelut 124,6 0,2 5,9
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,3 1,2 5,5
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 107,5 0,9 2,2
55 Majoituspalvelut 112,4 1,9 3,2
56 Ravitsemispalvelut 105,3 0,4 1,7
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 102,8 0,7 1,2
61 Televiestintäpalvelut 100,9 2,5 1,2
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,6 0,0 1,2
63 Tietopalvelut 95,4 -0,1 0,1
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 102,3 0,4 1,2
68 Kiinteistöalan palvelut 102,3 0,4 1,2
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 102,3 0,4 1,2
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,1 0,4 1,2
68.20B Liiketilojen vuokrat 101,8 0,3 1,2
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 100,8 -0,3 -1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 104,2 0,2 1,9
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 105,1 1,1 1,3
69.10 Lakiasiainpalvelut 109,7 0,4 3,8
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,8 1,5 0,1
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,9 0,2 1,6
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,9 0,2 1,6
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 103,6 0,0 2,7
71.11 Arkkitehtipalvelut 102,2 0,1 1,6
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 103,7 0,0 2,9
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,9 0,0 2,0
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,4 -0,1 0,8
73.1 Mainospalvelut 103,4 -0,1 0,6
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 103,5 0,0 4,3
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,0 -0,9 -1,0
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 96,5 -1,9 -3,6
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 96,5 -1,9 -3,6
78 Työvoimapalvelut 102,6 -0,3 1,5
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 102,6 -0,3 1,5
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 99,0 -0,3 -0,3
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 104,0 0,1 1,0
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 105,4 0,2 1,2
81.2 Siivouspalvelut 103,0 0,0 0,9
P KOULUTUSPALVELUT 105,4 0,1 4,3
85 Koulutuspalvelut 105,4 0,1 4,3
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 104,4 0,0 1,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 104,4 0,0 1,9
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,0 0,0 -0,3
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 111,2 0,3 0,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 99,8 -0,1 -0,6
S MUUT PALVELUT 102,3 -0,3 1,9
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 105,8 0,0 2,8
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 100,4 -0,4 1,5
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 99,8 -0,5 1,4
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 104,2 0,3 1,4
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 106,5 0,4 1,9

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 4. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/04/pthi_2018_04_2019-01-24_tau_002_fi.html