Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,9 0,7 1,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 98,5 1,9 -1,6
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 94,7 -1,3 -3,7
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 78,7 -2,4 -7,6
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,5 -1,0 -3,5
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 102,5 0,0 1,4
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 86,5 -10,0 -13,5
50 Vesiliikennepalvelut 97,5 13,0 1,6
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 97,5 13,0 1,6
51 Ilmaliikennepalvelut 112,8 11,8 -0,1
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,2 0,0 2,1
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 2,1
53 Posti- ja kuriiripalvelut 127,6 3,4 13,1
53.10 Postin yleispalvelut 127,6 3,4 13,1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 105,6 0,6 2,1
55 Majoituspalvelut 116,1 2,6 1,9
56 Ravitsemispalvelut 104,7 0,5 2,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 106,6 -0,3 1,6
61 Televiestintäpalvelut 104,3 -1,0 -1,2
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,1 0,5 1,8
68 Kiinteistöalan palvelut 106,1 0,5 1,8
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 106,4 0,6 1,9
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 106,4 0,6 1,9
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 98,2 -1,3 -0,1
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 97,0 0,3 0,4
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,0 0,3 0,4
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 97,0 0,3 0,4
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 105,9 8,3 5,4
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 105,9 11,7 6,6
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 105,9 11,7 6,6
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 105,7 0,6 2,3
81.2 Siivouspalvelut 105,7 0,6 2,3
P KOULUTUSPALVELUT 100,3 -0,4 0,0
85 Koulutuspalvelut 100,3 -0,4 0,0
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 108,5 0,1 3,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 108,5 0,1 3,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 103,7 -0,4 1,3
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,8 0,0 4,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,7 -0,5 0,1
S MUUT PALVELUT 103,9 0,5 1,8
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 104,1 1,4 2,4
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 103,9 0,4 1,7
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 103,9 0,2 1,2
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 103,7 0,4 1,7
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 106,0 0,4 2,0

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2018, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut kotitalouksille (BtoC), 2. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/02/pthi_2018_02_2018-07-24_tau_003_fi.html